TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GAZİANTEP BÖLGESİ YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASI VE NİTRAT KİRLİLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hidrojeokimya, Su kalitesi, Nitrat kirliği, Nitrat taşınımı, Gaziantep, Hydrogeochemistry, Water quality, Stoichiometry, Nitrate pollution, Nitrat transport, Gaziantep

Yazarlar
Halin Avcı
Uğur Erdem Dokuz
Ahmet Selçuk Avcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası