TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BENDİMAHİ DERESİNİN HİDROJEOKİMYASI VE MİNERALOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hidrojeokimya, mineraloji, Bendimahi, piper, XRD, Hyrdrogeochemistry, mineralogy, Bendimahi, piper, XRD

Yazarlar
Nazlı Deniz Yetkin
Ayşegül Feray Meydan feraygokdere@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası