TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HAVZA YÖNETİMİNDE JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Havza, havza yönetimi, havza yönetim heyeti, hidrojeoloji, Watershed, watershed management, watershed management committee, hydrogeology

Yazar
Muhterem Demiroğlu muhteremdemiroglu@hakkari.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası