TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL REZERVUARDAKİ GEÇİRİMLİ YAPILARIN TANIMLANMASI; LAHENDONG ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geçirimli zonlar, Akışkan hareketi, Alterasyon, Yüksek-entalpi, Numerik model, Lahendong, Permeable zones, Fluid flow, Alteration, High-enthalpy, Numerical simulation, Lahendong

Yazarlar
Maren Brehme
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası