TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARTIFICIAL INTELL IGENC E ANALY SIS OF PO ST-STACK CARBONATE RESERVOIR IN SAUDI ARABIA: RESERVOIR CL ASSIFICATION AND PO ROSITY ESTIMATION

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Carbonate reservoirs, reservoir characterization, lithofacies clustering, porosity estimation, self-organizing map, gradient-descent.

Yazar
Abdulrahman M. Al Moqbel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası