TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALPU 2B SİSMİK VERİ TOPLAMA VE PROSESİ; KÖMÜR ARAMACILIĞINDA SİSMİK YANSIMA UYGULAMASINA BİR ÖRNEK

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kömür, sismik, sismik yansıma, frekans artırımı, Coal, seismic, seismic reflection, frequency enhancement

Yazarlar
Korhan Akın
Hakkı Şimşek
Suat Aktepe
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası