TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEOCONSERVATION IN ROMANIA – CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler geoconservation, Romania, geosite, geopark, geoheritage

Yazar
Ştefan Vasile
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası