TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANADOLU’DA BİLİMSEL AMAÇLI İLK SEYAHATLER VE BUNLARIN KÜLTÜREL JEOLOJİ BAĞLAMINDA ÖNEMİ

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Anadolu, Seyahatler, Eski Rotalar, Kültürel Jeoloji, Kültürel Jeotravers, Anatolian, Early Travels, Ancient Geo-Routes, Cultural Geology, Cultural Geo-Traverse.

Yazarlar
Talat Havzoğlu Yahya Çiftçi yahyaciftci@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası