TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMADA TERMİNOLOJİ, YÖNTEM, KURUMSAL SAHİPLENME VE EŞGÜDÜM

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Envanteri, Terminoloji, Yöntem, Kurumsal Sahiplenme, Eşgüdüm, Geological Heritage Inventory, Terminology, Method, Coordination, Institutional Ownership.

Yazarlar
Yahya Çiftçi yahyaciftci@gmail.com Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası