TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİK MİRASA KATKI: NARMAN PERİ BACALARI

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Jeolojik miras, sedimanter, peri bacaları, Narman, Erzurum, Geological heritage, sediments, fairy chimneys, Narman, Erzurum.

Yazarlar
Ekrem Kalkan ekalkan@atauni.edu.tr Mine Alacalı minealaca@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası