TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN BÖLGESİNDEKİ URARTU MERKEZLERİNDE KULLANILAN KAYAÇLARA İLİŞKİN PETROGRAFİK GÖZLEMLER

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Van, Van Kalesi, Urartu, Jeoarkeoloji, Urartu mimarisi, Petrografi, Van, Van Castle, Urartu, Geoarcheology, Urartu architecture, Petrograp.

Yazarlar
Aslı Ozkaymak aslik@aku.edu.tr
Rıfat Kuvanç
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası