TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİR VOLKANİK ÖNERİ JEOPARK ALANI ÖRNEĞİ: HASANDAĞI

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Alanı, Hasandağı, Aksaray, Öneri Jeopark Alanı, Jeoturizm, Geological heritage area, Hasandağı, Aksaray, Suggestion Geopark area, Geotourism.

Yazarlar
Hafize Funda Kavurmacı
Korhan Çakır korhan.cakir@mta.gov.tr Elife Akgül elife_akgul@hotmail.com Ahmet Türkecan aturkecan@gmail.com
Devrim Erşen
Bilge Karaman
Cangül Acar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası