TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE JEOLOJİK MİRAS VERİ TABANI

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras, Veri tabanı, Geological Heritage, Database.

Yazarlar
Aynur Coşkun
Bilge Karaman
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası