TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİK MİRASA KATKI: SARIBAŞAK (OLUR) YILANLI KAPLICALARI

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Jeolojik miras, fay, sıcak su, Olur, Erzurum, Geological heritage, fault, hot waters, Olur, Erzurum.

Yazarlar
Mine Alacalı minealaca@yahoo.com Ekrem Kalkan ekalkan@atauni.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası