TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FIRAT VADİSİ ORTA KESİMİNDE JEOLOJİK MİRASA İLİŞKİN İLK BULGULAR

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Doğa Koruma, Jeolojik Miras, Jeosit, Güneydoğu Anadolu, Fırat Nehri,Nature Protection, Geological Heritage, Geosite, Southeast Anatolia, Euphrates River.

Yazarlar
Ahmet Serdar Aytaç
Hurşit Yetmen
Tuncer Demir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası