TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYSERİ, MALATYA, SİVAS, YOZGAT İLLERİ ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARININ JEOTURİZMJEOMİRAS AÇISINDAN İRDELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğal sit, Jeosit, Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat. Geosite, Kayseri, Malatya, Natural site, Sivas, Yozgat.

Yazarlar
Muhittin Gormüş mgormus@ankara.edu.tr Canan Akın canan_oner@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası