TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞA KORUMASINDA JEOSİTLERİN ÖNEMİ VE SEÇİLMİŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeosit, Fosil park, Korunma statüleri. Geosite, Fossil Park, Protection Status.

Yazarlar
Canan Akın canan_oner@yahoo.com Muhittin Gormüş mgormus@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası