TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

35. ULUSLARARASI JEOLOJİ KONGRESİ, JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARKLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Cape town, 35. Dünya Jeoloji Kongersi, Çin seddi, Kwai koprüsü, Barberton- Makhojwa Dağları. Cape town, 35. International geological Congress, China wall, Kwai birdge, Barberton- Makhonjwa Mountains

Yazar
Ismail Aydın Aras aras5549@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası