TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

OLTU - NARMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOPARK POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeopark, Jeosit, Jeolojik miras, Narman, Oltu. Geopark, Geosite, Geological heritage, Narman, Oltu

Yazarlar
Direnç Azaz direnc@istanbul.edu.tr Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası