TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR HAZİNE: AFET ARŞİVLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Afete Maruz Bölge, Jeolojik Etüt Raporu, Yerleşime Uygunluk. Disaster Zone Exposure, Geological Survey Report, Settlement Compliance.

Yazarlar
Ahmet Demir
Hasan Gürhan Ilgen gurhanilgen@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası