TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİŞEHİR KUZEYİ SAKARYA HAVZASI HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK ÜRETİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Afet tehlikesi, duyarlılık haritası, frekans oranı, mantıksal regresyon, zarar azaltma. Frequency ratio, hazard, logistic regression, mitigation, susceptibility mapping

Yazarlar
Bekir Murat Tekin bekir.tekin@afad.gov.tr Faik Ahmet Temiz ahmettemiz88@gmail.com Niyazi Kerem Kuterdem kkuterdem@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası