TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYA DÜŞMESİ ÇALIŞMALARINDA İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANIMI VE CBS TABANLI 3D ANALİZ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Coğrafi Bilgi Sistemi, İnsansız hava aracı, Kaya düşmesi, Rockyfor3D, Zara-Korkut. Geographic Information System, Rockfall, Rockyfor3D, Unmanned aerial vehicle, Zara-Korkut.

Yazarlar
Ali Polat ali.polat@afad.gov.tr Inan Keskin inankeskin@karabuk.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası