TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKSUN OFİYOLİTİ (KAHRAMANMARAŞ) VOLKANİK KAYAÇLARI AGREGALARININ PETROGRAFİSİ VE ALKALİ-SİLİKA REAKTİVİTESİNİN İLİŞKİSİ

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Ofiyolit; volkanik; agrega; petrografi, alkali-silika reaktivitesi. Ophiolite; volcanic; aggregate; petrography, alkali-silica reactivity.

Yazar
Tamer Rızaoğlu tamer@ksu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası