TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞAL PUZOLANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE KATKI MALZEMESİ OLARAK BETON DAYANIMINA ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğal puzolan, puzolanik aktivite, basınç dayanımı. Natural pozzolan, pozzolanic activity, compressive strength.

Yazarlar
Ozan Uzun
Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr
Burak Uzal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası