TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TARİHİ YAPILARIN YENİLENMESİNDE MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ÇALIŞMALARIN YERİ VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Harç, horasan, kireç, mineralojik-petrografik analiz, sıva, Khorasan, lime, mortar, mineralogical-petrographical analaysis, stucco.

Yazar
Ibrahim Gündoğan ibrahim.gundogan@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası