TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜFEKİ (İSTANBUL) TAŞININ ATMOSFERİK ETKİLER ALTINDA ARAZİ PERFORMANSI VE FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Küfeki taşı, İstanbul, fosilli kireçtaşı, fizikomekanik özellikler, arazi testi. Küfeki stone, İstanbul, fossiliferous limestone, physicomechanical properties, field test

Yazar
Adil Binal adil@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası