TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KESİLMİŞ ELMASLARDA SPEKTROKOPİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Elmas, katodoluminesans, büyüme paterni, spektroskopi. Diamond, cathodoluminescence, growth zones, spectroscopy.

Yazarlar
Feyza Ketenci Kayrak feyza.ketenci@gmail.com Mehmet Sezai Kırıkoğlu sezai@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası