TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ZİLE SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ MİNERALOJİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ, TOKAT-TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Silisleşmiş ağaç, süstaşı, azurit, malahit, gemoloji. Silicified wood, gemstone, azurite, malachite, gemology

Yazarlar
Ilkay Kaydu Akbudak
Zeynel Başıbüyük zeynelbasibuyuk@gmail.com Meltem Gürbüz mgurbuz@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası