TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇINARCIK HAVZASI VE YAKIN CİVARININ YERBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ: TEKTONİK VE PALEOİKLİMSEL ÖZELLİKLER, DOĞU MARMARA

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Doğu Marmara, Çınarcık Havzası, Sismo-türbidit, paleoiklim, MCSL, ITRAX. East Marmara, Çınarcık Basin, Sismo-turbidite, paleoclimate, MCSL, ITRAX.

Yazarlar
Zeynep Arı zynponl@gmail.com Şule Gürboğa sule.gurboga@gmail.com Ulaş Avşar uavsar@metu.edu.tr Taner Korkmaz Hüseyin Rifat Ozsoy hrozsoy@gmail.com
Uğur Zeki Kırat
Serkan Palas
Eşref Aylan
Onur Erdem Başer
Eyüp Ozbek
Murat Cenk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası