TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALİAĞA KOYU’NUN (DOĞU EGE DENİZİ) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Aliağa Koyu, fiziksel parametreler, batimetri, güncel çökel. Aliağa Bay, physical parameters, bathymetry, recent sediment.

Yazarlar
Mustafa Eryılmaz meryilmaz@mersin.edu.tr Fulya Yücesoy Eryılmaz fyucesoy@mersin.edu.tr Umutcan Eryılmaz eryilmazumtcan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası