TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DENİZEL PLASER MADENCİLİĞİ; BİLİMSEL, POLİTİK, ÇEVRESEL ve EKONOMİK PERSPEKTİFLER

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Plaj, Doğu Akdeniz, Kromit, Madencilik, Plaser, Beach, East Meditarian, Chromite, Mining, Placer.

Yazarlar
Deniz Bülbül denizbulbul.dbll@gmail.com
Omer Faruk Karakaş
Ibrahim Can Karadan
Tahsin Onur Yücel onur_yucel06@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası