TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ŞARKÖY KANYONU (BATI MARMARA DENİZİ) GEÇ HOLOSEN KAROT SEDİMENTLERİNDE OLASI ANTROPOJENİK VE JEOJENİK AĞIR METAL ZENGİNLEŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Marmara Denizi, Şarköy Kanyonu, Geç Holosen, Ağır Metal, Antropojenik. Sea of Marmara, Şarköy Canyon, Late Holocene, Heavy Metal, Anthropogenic.

Yazarlar
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Ozlem Argun Aktan oargunaktan@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası