TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NANOTEKNOLOJİNİN “SAĞLIK DOSTU ÜRÜNLERİ” VE NANOPARTİKÜL GERÇEĞİ: GELECEĞİN KORKULU RÜYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Nanoteknoloji, nanopartikül, sağlık toksisitesi. Nanotechnology, nanoparticle, health toxicity

Yazar
Ibrahim Akkurt
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası