TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KEBAN (ELAZIĞ) Pb-Zn-Ag GALERİ SUYUNDA LEMNA GİBBA VE LEMNA MİNÖR KULLANILARAK URANYUM VE TORYUMUN GİDERİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sucul bitkiler, bioakümülasyon, uranyum, toryum, galeri suyu. Aquatic plants, bioaccumulation, uranium, thorium, gallery water.

Yazarlar
Merve Şaşmaz
Erdal Obek
Ahmet Şaşmaz asasmaz@firat.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası