TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ULTRASES MEKANİK KUVVET ETKİSİ İLE AKTİVE EDİLEN UÇUCU KÜL KULLANILARAK ASİT MADEN DRENAJINDA METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asit maden drenajı, modifiye uçucu kül, metal giderimi, ultrases. Acid mine drainage, modified fly ash, metal removal, ultrasound.

Yazarlar
Burcu Ileri
Deniz Şanlıyüksel Yücel denizsyuksel@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası