TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kaş-Kekova ÖÇKB, ekolojik antropoloji, kültür, çevre, uyarlanma. Kaş-Kekova SEPA, ecological anthropology, culture, environment, adaptation.

Yazar
Solmaz Karabaşa
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası