TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİTLERİNİN GEÇ KRETASEDEKİ TEKTONİK OLUŞUMUNA AİT PALEOMANYETİK ÇALIŞMALAR

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Paleomanyetizma, Güneydoğu Anadolu ofiyolitleri, Levha daykı, Rotasyon, Paleoenlem. Paleomagnetism, Southeastern Anatolian Ophiolites, Sheeted dykes, Rotation, Paleolatitude.

Yazarlar
Mualla Cengiz Çinku
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr
Timur Ustaomer
Savaş Karabulut
Z. Mümtaz Hisarlı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası