TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SULTANDAĞLARI GÜNEYDOĞUSUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİSİ: PALEOZOYİK VOLKANİK AKTİVİTELERİNİN BÖLGESEL JEOLOJİK OLAYLARLA İLİŞKİSİ

Bildiri Türü Poster Bildiri

Anahtar Sözcükler Kadomiyen, Reyik Okyanusu, Paleotetis Okyanusu, metariyolit. Cadomian, Rheic Ocean, Paleotethys Ocean, metarhyolite.

Yazarlar
Ali Ergen Ercan Tuncay e.tuncay@hotmail.com
Alper Bozkurt
Adil Doğan Ayhan Ilgar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası