TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AÇIKDENİZ DOĞU OTWAY HAVZASI, VICTORIA, AVUSTRALYA SAHASININ TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ, SİSMİK YORUMU VE 2 BOYUTLU RESTORASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Otway Havzası, Litosferik Genişleme Modelleri, Tektonostratigrafi, Restorasyon, Sismik Yorum. The Otway Basin, Lithospheric Stretching Models, Tectonostratigraphy, Restoration, Seismic Interpretation.

Yazar
Mehmet Hazar mthazar@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası