TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SULTANDAĞLARI GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN GEÇ PALEOSEN-LÜTESİYEN YAŞLI CELEPTAŞ FORMASYONUNUN TEKTONOSTRATİGRAFİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Anamas-Akseki Otoktonu, Beyşehir-Hoyran Napları, ofiyolitik melanj, Hacıalabaz Formasyonu. Anamas-Akseki Autochthon, Beyşehir-Hoyran Nappes, ophiolitic mélange, Hacıalabaz Formation.

Yazarlar
Ali Ergen Ayhan Ilgar Ercan Tuncay e.tuncay@hotmail.com Adil Doğan
Alper Bozkurt
Aynur Hakyemez aynurhakyemez@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası