TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN JEOLOJİ HARİTALARININ TARİHÇESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeoloji, Diri Fay, Heyelan, Metalojeni, Harita. Geology, Active Fault, Landslide, Metalogeny, Map.

Yazar
Erol Timur erol.timur@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası