TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA TOROSLARDA OROJENEZ SONRASI FAYLANMALARA ÖRNEK: KAYAÖNÜ FAY ZONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Fay zonu, kayma düzlemi, kinematik analiz, paleostres, Toroslar, Güney Türkiye. Fault zone, slickenside, kinematic analysis, paleo-stress, Taurides, South Turkey.

Yazarlar
Aycan Günay Ayşe Çağlayan ayse.caglayan@csb.gov.tr
Reza Saber
Tolga Esirtgen tolgaesirtgen@yahoo.com Veysel Işık v.isik@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası