TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HAYMANA HAVZASI’NIN DEFORMASYON VE DÜŞÜK SICAKLIK TERMAL GEÇMİŞİ (ORTA ANADOLU, TÜRKİYE):GEÇ KRETASE NEOJEN ARASI NEOTETİS’İN KAPANIMININ YAPISAL VE TERMAL KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Haymana Havzası, Fay Kinematiği, Termo-kronoloji, Neo-Tetis Okyanusu. Haymana basin, fault kinematic, thermochronology, Neo-Tethyan Ocean, Central Anatolia.

Yazarlar
Erhan Gülyüz
Murat Ozkaptan
Nuretdin Kaymakçı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası