TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOROS DAĞLARINDA İLK SIYRILMA FAYI GÖZLEMİ : İVRİZ SIYRILMA FAYI VE GÜNEY TÜRKİYE ’NİN SENOZOYİK JEOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ulukışla havzası, İvriz, sıyrılma fayı, Toros, çekirdek kompleksi, İç Anadolu. Ulukışla basin, İvriz, detachment fault Taurus, core complex, Central Anatolia.

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Veysel Işık v.isik@ankara.edu.tr Esra Demirci
Alper Gürbüz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası