TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI İLE CEVHER KÜTLESİNİN 3B MODELLENMESİ VE İŞLETME TENÖRLERİ YARDIMI İLE CEVHER KÜTLESİNİN SINIFLANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Modelleme, galeri, interpolasyon, 3B, işletme tenörü, Modeling, ore gallery, interpolation, 3D, cut off

Yazar
Sinan Akıska akiska@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası