TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) UYGULAMALARINDA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Açık kaynak kodlu yazılımlar, coğrafi bilgi sistemleri, jeoloji, uzaktan algılama, Open-source software, geographic information systems, geology, remote sensing

Yazarlar
Engin Oncü Sümer engin.sumer@mta.gov.tr Murat Koruyucu murat.koruyucu@mta.gov.tr Osman Bora Gürçay gurbora@yahoo.com Bekir Taner San tanersan@gmail.com Can Ayday cayday16@gmail.com
Nefise Yaman
Levent Sabah
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası