TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MUŞ-KAYALISU(LAÇİKAN) BARİT YATAKLARI; UZAKTAN ALGILAMA (UA) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)VE PROTON MANYETOMETRE’NİN BARİT YATAKLARININ YERLERİNİ BELİRLEMEDEKİ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Muş, barit, UA-CBS, proton manyetometre, Muş, barite, RS-GIS, proton magnetometer

Yazarlar
Doğan Aydal dogan.aydal@gmail.com
Serdest Tan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası