TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DENİŞ KÖYÜ (SOMA-MANİSA) KÖMÜR ARAŞTIRMA SONDAJLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sondaj, jeoloji, kömür, Deniş Köyü, Drilling, geology, coal, Deniş Village

Yazarlar
Hızır Baki Buzlu baki.buzlu@deu.edu.tr Sungur Kedek gediktek@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası