TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

K-BENTONİT SEVİYELERİ İÇEREN DEVONİYENKARBONİFER KARBONAT İSTİFLERİNİN MİKROFASİYESİ VE ÇÖKELME ORTAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, ZONGULDAK, BARTIN, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler K-bentonit , Devoniyen-Karbonifer, sığ platform karbonatları, Zonguldak, Bartın, K-bentonite, Devonian-Carboniferous, Shallow water carbonates, Zonguldak, Bartın

Yazarlar
Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
Asuman Türkmenoğlu
Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Omer Bozkaya bozkaya66@gmail.com
Ozge Ünlüce
Cengiz Okuyucu okuyucucengiz@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası