TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

OFİYOLİTİK PLASERLERİN AĞIR MİNERAL AÇISINDAN ÖNEMİ: BURDUR-ÇAMKÖY ÖRNEĞİ, GB-TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ofiyolitik plaser, ağır mineraller, Çamköy, GB-Türkiye, Ophiolitic placer, heavy minerals, Çamköy, SW-Turkey

Yazarlar
Fuzuli Yağmurlu fuzuliyagmurlu@gmail.com Ezher Taglıasacchı egulbas@pau.edu.tr Murat Şentürk muratsenturk@sdu.edu.tr Nevzat Ozgür jeoyerbilimleri@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası